Als we het werk van Johan Nieuwborg (29-01-1970)van naderbij beschouwen, zien we meteen met welk een speelsheid en ongebondenheid hij te werk gaat. Een echte Nieuwborg herken je meteen aan zijn typische karakteristieken. Zijn sculpturen demonstreren niet alleen een toegewijde passie maar ook een uiterst precieze nauwkeurigheid waarmee de verschillende delen tot een evenwichtige compositie zijn geassembleerd. De beeldhouwwerken zijn duidelijk figuratief van aard, maar in hun uitbeelding ongebonden aan de realiteit zoals wij deze ervaren. Het volledig beschouwen van een Nieuwborg in al zijn opzichten en gedetailleerdheid vraagt dan ook tijd en aandacht, daar Johan opzettelijk ruimte laat voor de fantasie van de toeschouwer. Evenmin is er een duidelijke verwantschap zichtbaar met reeds gekende stijlen en manieren van beeldhouwen. Dit is echter geen toeval. Hoewel de Kunst en haar geschiedenis hem helemaal niet ongekend is, is Johan er desalniettemin in geslaagd een persoonlijke handtekening in zijn werk achter te laten. Hij is als het ware ontsnapt aan de talrijke normen die de kunstgeschiedenis ons oplegt. Dit is niet alleen zichtbaar in zijn vormen spel, maar is tevens overduidelijk merkbaar in de vernieuwende werkmethodes die Johan hanteert bij het in beeld zetten van zijn persoonlijke fantasie. Johan blaast€™ zijn metalen sculpturen als ware ze van glas. Onder meer middels deze techniek krijgt zijn werk de typische structuur en spontaniteit dat het zo eigen maakt. Deze techniek is voortgekomen uit Johans persoonlijke creativiteit, en is dan ook uniek. Mettertijd heeft Johan zijn stijl en techniek geperfectioneerd, en is hij op een auto didactische wijze uitgegroeid tot wat hij nu is: een geboren kunstenaar, geêvolueerd tot een volleerd beeldhouwer. Kobe De Peuter, Beeldend Kunstenaar Barcelona, november 2004 www.kobe.exto.be